W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO) informujemy że:.

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe i Transportowe – Przewóz Osób Sławomir Weremczuk

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 606 950 000

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości:

  • sprzedaży biletu imiennego (Ustawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254;)

  • zawarcia umowy przewozu wyjazdu okazjonalnegoUstawa Prawo Przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z póxn. Zm.

  • rozpatrzenia skarg i reklamacjiRozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w oparciu o Ustawę Prawo Przewozowe

 • Bilet zawiera dane:

  • nazwę i adres Przewoźnika

  • NIP przewoźnika

  • datę i godzinę wystawienia biletu

  • nazwę biletu (np.bilet miesięczny ulgowy).

  • nazwę ulgi (np.uczeń, student BM-ulga ustawowa).

  • numer biletu

  • zapis "ważny od-do" (np. od 1 grudnia 2011r. do 31 grudnia2011r.).

  • zapis "ważny z dokumentem uprawniającym do ulgi".

  • zapis "dok.tożsamości" (np.dowód osobisty 1285/2000).

  • zapis imię i nazwisko, adres zamieszkania pasażera (np.Jan Kowalski , 01-100 Hrubieszów ul.Nowa 10/15), PESEL.

  • zapis "TAM": (np.Werbkowice–Hrubieszów), "POWRÓT" (np.Hrubieszów-Werbkowice).

  • określenie ilości km "TAM" (np.10km), "POWRÓT" (np.10km).

  • rodzaj komunikacji

  • zapis "PTU 8%" wraz z ceną (np.4zł 10gr).

  • zapis "cena +PTU" ( np. 5zł 15gr).

  • numer kasy rejestrującej

 • Dane będą przekazywane podmiotom :

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (w zależności od przebiegu linii).

  • Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie).

  • Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie).

 • Dane przechowywane są lokalnie na serwerze.

 • Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego.

 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 • Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

RODO

600 600 670, 533 399 112

biuro@przewozy-weremczuk.pl